HET LAATSTE

NIEUWS

DE EERSTE VERENIGINGSAVOND WAS EEN SUCCES

Donderdag 26 januari was de eerste verenigingsavond met de verenigingen van Stellendam. Deze avond werd georganiseerd in 't Haegse Huus. Er waren verschillende verenigingen aanwezig om zich voor te stellen en hun probleem kenbaar te maken.

 

 

 

 

 

 

 

De avond begon met een kennismakingsronde met de dorpsraad en de verenigingen. Vervolgens werden de problemen waar de verenigingen tegenaan lopen uitgesproken. Dit leverde een aantal mooie resultaten op. Vooral het wegvallen van de subsidie was voor velen een groot probleem. Er was een medewerker vanuit de gemeente om uitleg te geven over de verschillende subsidies en vragen te beantwoorden. Ook is er uitgekomen dat er een verenigingsboekje komt met alle activiteiten van de verenigingen in Stellendam. Waarschijnlijk komt er ook nog een dag waarbij alle verenigingen zich kunnen laten zien aan de jeugd van Stellendam. 

 

 

Aan het einde van de avond was er natuurlijk gelegenheid voor het stellen van diverse vragen. Nadat de voorzitter van de dorpsraad de avond had besloten was er vanzelfsprekend nog wat te drinken en een hapje, waarin informeel werd verder gesproken.

16-02-2017 | Kayleigh v. Marion

Foto's: Onder voorbehoud

TWEEDE BEWONERSAVOND WAS EEN GROOT SUCCES!

Woensdag 15 juni was er voor een tweede keer een inwonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond waren een dertigtal inwoners aanwezig en was onze wethouder Daan Markwat te gast samen met 2 medewerkers van de Gemeente.

 

 

Nadat de voorzitter van de Dorpsraad, Peter Klink, iedereen welkom had geheten werd het woord gegeven aan wethouder Daan Markwat om een en ander te vertellen over de Noordrand ontwikkeling van ons eiland Goeree-Overflakkee, vlak nabij Stellendam. Het verhaal van de wethouder werd afgewisseld met veel boeiende vragen en antwoorden, zodat er een interessante avond ontstond.

 

 

 

Na de pauze kwam de dorpsraad zelf aan het woord. In hun presentatie werd uitleg gegeven over waar de dorpsraad afgelopen tijd mee bezig is geweest of nog mee bezig is. Dat betrof zaken zoals raammonument bij de Oude Haven, skatebaan, opknappen van fietstunneltje, dorpsschouw enzovoort. Daarna werd uitleg gegeven over de “dorpsvisie Stellendam”, waarmee de dorpsraad Stellendam nog beter mee op de kaart wil zetten.

Behandeld werd ook het leefbaarheidsplan voor 2016, waarin de activiteiten zijn opgenomen die voor 2016 op de planning staan. Als laatste werden de nieuwe website en logo van de dorpsraad gepresenteerd.

 

Aan het einde van de avond was er natuurlijk gelegenheid voor het stellen van diverse vragen. Nadat de voorzitter van de dorpsraad de avond had besloten was er vanzelfsprekend nog wat te drinken en een hapje, waarin informeel werd verder gesproken.

 

05-05-2016 | Peter Klink

Foto's: Onder voorbehoud

OPRICHTING STICHTING DORPSRAAD STELLENDAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind december is met de ondertekening van de oprichtingsakte bij de notaris “Dorpsraad Stellendam” een feit geworden. Vanaf maart 2015 zijn een aantal inwoners aan de slag gegaan met een dorpsraad in Stellendam.

 

 

Na een aantal maandelijkse overleggen is op 11 juni 2015 een inwonersavond gehouden waar flink wat belangstelling voor was. Op deze inwonersavond zijn zeer veel waardevolle punten aan gedragen door de aanwezigen. Met deze zaken wil de dorpsraad aan de slag gaan en is de dorpsraad ook aan de slag gegaan. Echter in tussentijd moest het ook nog komen van het definitief oprichten van de dorpsraad in Stellendam. Uiteindelijk is na een zorgvuldige afweging gekozen voor de Stichtingsvorm. Officieel is daarom ook de naam van de dorpsraad “Stichting Dorpsraad Stellendam”.

 

Wie maken er momenteel deel uit van de dorpsraad? Dat zijn de volgende Stellendammers: Diana Warnaar als secretaris, Lian van der Schelde, Kayleigh van Marion als 2de secretaris, Wim Hansen, Adrie Tieleman als penningmeester en Peter Klink als voorzitter.

 

05-05-2016 | Peter Klink

Foto's: Onder voorbehoud

DORPSSCHOUW

Woensdag 18 mei heeft er in samenwerking met de gemeente de eerste dorpsschouw van Stellendam plaatsgevonden. De gasten van deze dorpsschouw waren een aantal beleidsambtenaren van de gemeente, de (plaatsvervangend) wijkagent en onze kernwethouder Daan Markwat. Tijdens deze wandeling hebben we de punten die vanuit de bewoners kwamen, met name van de buitenruimte, besproken met de gemeente. De schouw is goed verlopen, wij hebben alle punten vanuit de bewoners kunnen bespreken met de gemeente. Het was een geslaagde middag!

05-05-2016 | Kayleigh v. Marion

Foto's: Onder voorbehoud

 Contact:

Mail ons via dorpsraadstellendam@gmail.com

Of klik hier om naar de facebook pagina te gaan

Design website: Maurits v. Wijk v. Brievingh     ~      contact: mauritsvanwijk@live.nl