Home

Welkom!

De Stichting Dorpsraad Stellendam is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met de gemeente Gemeente Goeree Overflakkee Als dorpsraad streven wij ernaar om de leefbaarheid en veiligheid voor alle dorpsbewoners te houden en of te verbeteren, tegelijkertijd ervoor te waken dat het dorpskarakter zo goed mogelijk behouden blijft.

Het bestuur van de Dorpsraad Stellendam zet zich in om de algemene belangen van alle inwoners van ons dorp te behartigen. Wij zijn een gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners.

Dit kunnen wij onder meer bereiken door:

  • Een brug te vormen tussen bewoners en overheid,
  • te Signaleren,
  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven naar de overheid;
  • Na beoordeling en delen van overheidsplannen, kunnen wij als dorpsraad Stellendam in deze tussen lokale overheid
    en bevolking een draagvlak creëren.
  • Het verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor projecten in of rondom het dorp en voor de eigen organisatie,
  • Het beheren van geldelijke reserves en beheren immaterieel goederen.
  • Het mede organiseren van dorpsmanifestaties.

De Stichting dorpsraad is in principe voor de leefgemeenschap van Stellendam een faciliterende organisatie.

Door het organiseren van openbare vergaderingen en uitbrengen van nieuwsbrieven proberen wij u zo goed mogelijk te informeren én te signaleren welke zaken er spelen binnen onze vereniging en dorp.

Het bestuur van de Dorpsraad doet dit alles met veel plezier en passie. Samen staan we sterk en vormen we een eenheid om het verschil te kunnen maken.

Bestuur Dorpsraad Stellendam.