Algemeen

Door de dorpsraad Stellendam is een drone aangeschaft.

Waarvoor deze aanschaf:

  1. Voor eigen gebruik om middels het maken van filmpjes van Stellendam en zijn omgeving het bezoeken van de website van de dorpsraad nog intressander te maken.
  2. Voor de eigen verenigingen en instellingen op het dorp tegen een zeer aantrekkelijk tarief beschikbaar stellen van de drone.
  3. Ook kunnen alle andere instellingen en verenigingen van de gemeente Goeree-Overflakkee van deze dienst gebruik gaan maken.

Zie voor tarieven de tarievenlijst

Tot slot de drone wordt bediend door (semi) proffesionele vrijwillgersmedewerker die ook daarna het gemaakte filmpje zal bewerken tot een zeer goed product.