Het laatste nieuws

20-10-2020 – Modder op de weg

13-10-2020 – Lichtopstand

7-10-2020 – Vergadering van 12 oktober gaat niet door

5-10-2020 – wandelroute-langs-de-watersnood-standen 1953

21-09-2020 – Dorpsraad Stellendam nog geen vereniging

18-7-2020 – Dorpsraad Stellendam bedankt Mevr. Nellie Witte

10-7-2020 – Pannekooi Botter

10-7-2020 – Oprichtingsvergadering “Vereniging Dorpsraad Stellendam”

10-7-2020 – Nieuwe beplanting in bloei

2-7-2020 – Drone

30-6-2020 – Bewonersavond 12 oktober

30-6-2020 – Woelmuis

25-6-2020 – vanaf 1 juli varen de fluisterboot en kano’s weer

.

Buurt en Jongeren 

De meest gehoorde klacht die van jongeren kwam, was. “In het dorp is er te weinig te doen” 

Afgezien dat Stellendam een aantal sterke verenigingen hebben, blijkt wel dat er behoefte is als een soort buurt/dorpsvereniging, die voor de jongeren tussen 5 en 16 jaar diverse activiteiten gaat organiseren. 

In dit kader zou verenigingsgebouw het Haegse Huus een bruisend middelpunt moeten zijn, waar op gezette tijden  de wat oudere jongeren bijeen kunnen komen en daar kunnen samenkomen en hun eigen activiteiten kunnen doen, zoals biljarten; darten; disco etc..  

Voor de kleinere jongeren zou het goed zijn dat er crea; spel middagen etc. wordt georganiseerd. 

Het komt er in het kort op neer dat de vraag na buitenschoolse activiteiten op het dorp groot mag worden genoemd en dat dringend in deze voorziening moeten worden geïnventariseerd. 

In stand houden of verbetering van de nu aanwezige facilitaire voorzieningen is van wezenlijk belang, vooral kan hierbij worden genoemd het onderhouden van het voetbalterrein ( bv ook net over de voetbalkooi en tegels leggen) en alle speeltuinen. Voorts kwam uit de hoek van de jongeren dat de huidige skatebaan niet voldoet aan de wens, namelijk het aanwezige instrumentarium is te beperkt voor de grote groep van skaters, daarom ontstaat er nogal eens gevaarlijke situaties, met de gevolgen van dien. 

Vanuit de jongeren wordt er dan ook gepleit voor een groter voetbalterrein en een adequate skatevoorziening, die voor de directe leefomgeving geen overlast bezorgt. 

De jongeren hebben ook behoefte aan meer hangplekken. Voorts kwam uit de hoek van de jongeren naar voren om de bushaltehokjes weer van beton te maken en op het busstation camera’s te hangen en zeer dringen is de wens aanwezig om op het station meerdere prullenbakken te plaatsen. Ook werd verzocht om bij elk van de in het dorp aanwezige openbare zitbanken een prullenbak te plaatsen. 

Gaarne zou men zien dat alle huidige sportmogelijkheden worden gehandhaafd. Dat het sportlokaal efficiënter kan worden gebruikt en dat vooral de buurtsport voor kinderen beter wordt opgezet. 

In de culturele sector wordt geadviseerd om tot oprichting van een kinderkoor te komen.3 

  

Buurt en Ouderen 

 Gaarne zou men zien dat voor alle ouderen van Stellendam diverse activiteiten zouden gaan plaats vinden en niet alleen gericht op de woonvoorzieningen. Gaarne zou men zien dat in het verenigingsgebouw een ouder café gaat komen, voorzien met een aantal specifieke faciliteiten. 

Een van de faciliteiten die men graag verwezenlijk zou zien is een eigen overdekte hangplek voor ouderen. Daarnaast is een wens dat op de buitenhaven ook een nieuw leugenbankje kan komen en bij de jeu de boules baan in de Brielsestraat een paar bankjes en een bordje met hierop de spelregels van deze mooie sport. 

De vraag was ook of er een duofiets met ondersteuning kan komen, zodat de mogelijkheid ontstaat dat meer bejaarden met begeleiding kan fietsen. 

Het behoud van zowel het zwembad als ook het verenigingsgebouw met sportvoorziening wordt als een van vereisten gezien. Belangrijk wordt gevonden om ook de sport voor ouderen te blijven stimuleren, men kan hierbij denken aan lichamelijke, maar zeer zeker ook geestelijke sporten. 

Het stimuleren van kunst en cultuur wordt bijzonder belangrijk gevonden en verdere uitbreiding naast de bestaande wordt zeker aanbevolen. In dit kader wordt het betreurd dat het verenigingsgebouw niet geschikt is voor een optreden van de plaatselijke muziekvereniging. 

Ook de ouderen vinden dat er veel meer moet worden gedaan met het veld van de schaatsvereniging. Dit veld zou eigenlijk multifunctioneel moeten worden gebruikt. 

Gaarne zou men zien dat er naast de rolstoel oprit bij de plus vanaf de parkeerplaats, ook een oprit gaat komen direct tussen de Plus en firma Boone. De reden hiervoor is dat voor de nu bestaande oprit veelal auto’s staan geparkeerd.