30-6-2020 – Bewonersavond 12 oktober

Op de bewonersavond op 12 oktober a.s. is ook onze kernwethouder dhr. Daan Markwat aanwezig.
Tijdens deze avond wordt door dhr. Markwat iets specifieks verteld over het toekomstige grondstoffenbeleid (wijziging afvalinzameling.)