5-6-2020 – Markering stroomgaten

Beste Dorpsraad, 

Ik wilde jullie als dorpsraad inlichten over het voornemen van de gemeente om mee te werken aan het project markering stroomgaten. Op het eiland worden 15 basalten zuilen geplaatst waaronder een aantal in Stellendam.

De paaltjes worden neergezet op plekken waar de dijken doorbraken en langdurig een stroomgat ontstond. Op het kaartje zie je de plekken.

De aanvraag voor een vergunning en om toestemming ligt nu voor  bij het waterschap. Zodra meer  bekend is over wanneer het paaltje geplaatst gaat worden zullen we  dit jullie laten weten.

Met vriendelijke groet,

Mathijs Witte
Beleidsmedewerker Erfgoed en Cultuur