Behoefte aan zwemwater op G-O

Op 16 juni 2020 is door het College van Burgemeester en Wethouders als volgt op het Mulliersrapport besloten.

Definitief onderzoeksrapport Mulierinstituut 1e fase toekomst zwembaden.

1.    Kennisnemen van het onderzoeksrapport van het Mulierinstituut en de voorkeur uitspreken voor verdere
……uitwerking van scenario 1 uit het advies;
2.    De gemeenteraad middels een presentatie laten kennisnemen van het onderzoeksrapport van het Mulierinstituut
……en vragen om instemming met het verder uitwerken van scenario 1 van het advies.

Conform advies besloten.

 

.