Pannekooi Botter

In de laats gehouden vergadering van de dorpsraad is besloten dat vanuit de dorpsraad voor de pannekooi een bedrag ad 2.500 euro ter beschikking wordt gesteld. Reeds was er vanuit het oranjefonds aan de aanvragers een bedrag ad 300 euro ter beschikking  verkregen. Door het bestuur van de dorpsraad is bij de gemeente voor dit project een projectsubsidie aangevraagd en een klein restant bedrag zal door de aanvragers/bewoners rondom de botter bij een worden gebracht.